HOTLINE:  (08) 3920 7331 - 0913 757 331

fb.pnggmail.png1421139735_Social_Media_Socialmedia_network_share_socialnetwork_network-16-128.png

Visa công tác

Visa du lịch là visa không định cư cho những người muốn nhập cảnh vào Mỹ tạm thời vì mục đích kinh doanh (B1), du lịch hoặc khám chữa bệnh (B2) hoặc kết hợp cho cả 2 mục đích trên (B1/B2). Quý khách phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể, hội đủ điều kiện xin visa du lịch theo quy định của Luật nhập cư và Quốc tịch. Viên chức lãnh sự tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện xin visa hay không.

Visa H1B là loại visa không định cư cho phép một công ty Mỹ tuyển dụng nhân sự nước ngoài tới Mỹ làm việc lên đến 6 năm. Cá nhân không thể nộp đơn xin visa H1B để làm việc tại Mỹ mà công ty tuyển dụng lao động phải nộp đơn xin nhập cảnh cho nhân viên được bảo lãnh. Số lượng visa H1B được giới hạn hàng năm là 65,000 tính từ ngày 1 tháng 10 mỗi năm. Thư mời của công ty bên Mỹ Hộ hiếu còn hạn sử dụng 2 ảnh 5×5..

Visa theo diện tôn giáo (R) cho phép những người muốn đến Mỹ để làm việc trong phạm vi tôn giáo trên cơ sở tạm thời.