Để có thể nhập cảnh trở lại vào Hoa Kỳ, đương đơn có thể xin cấp một loại thị thực “đặc biệt”, còn được biết là “thị thực SB1″.  Để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú, các đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức lãnh sự rằng họ đã rời Hoa Kỳ với ý định sẽ quay trở về sau thời hạn dưới 1 năm ở nước ngoài, và họ đã không thể quay trở về Hoa Kỳ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. 
 
Thường Trú Nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ (visa SB1)
 
Đương đơn SB-1 cần nộp các giấy tờ sau đây vào ngày phỏng vấn:
- Phí phỏng vấn không hoàn trả 275 đô la Mỹ được nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán. Phí này không phải là phí cấp thị thực. Việc thanh toán khoản phí này không đảm bảo cho việc đơn xin lấy lại tình trạng cư trú sẽ được chấp thuận.
- Mẫu đơn DS-117 đã hoàn tất.
- Bằng chứng tình trạng Thường Trú Nhân (Đơn I-151, I-551, Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành)
- Bằng chứng ngày đương đơn rời Hoa Kỳ (ví dụ: vé máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan, thị thực nhập cảnh Việt Nam…)
- Bằng chứng chứng minh việc đương đơn ở Việt Nam quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn
 
Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng và đánh giá liệu đương đơn có hội đủ điều kiện xin lấy lại tình trạng cư trú SB1. Nếu được chấp thuận, đương đơn cũng cần phải hội đủ các điều kiện về pháp lý và hồ sơ giấy tờ để được cấp thị thực di dân mới. Còn nếu không được chấp thuận, thân nhân của đương đơn ở Hoa Kỳ phải mở lại một hồ sơ bảo lãnh di dân mới với Sở Di Trú (USCIS) ở Hoa Kỳ để đương đơn có thể quay lại định cư ở Hoa Kỳ. 

Mất thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)

Những Thường Trú Nhân (LPR) có thẻ xanh hết hạn, hoặc bị mất Thẻ Thường Trú (Thẻ Xanh) khi đang ở Việt Nam và có dự định sẽ quay lại Hoa Kỳ có thể liên hệ với văn phòng Cục Thực Thi Luật Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE) để xin Boarding Letter (Thư vận chuyển).

Thường trú nhân bị mất hoặc hết hạn thè xanh có thể xin cấp Thư Vận Chuyển (Boarding letter) theo địa chỉ và lịch làm việc sau: để thay thế cho thẻ xanh bị mất hoặc bị đánh cắp nếu đương sự ở ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm và liên hệ trực tiếp với ICE theo địa chỉ dưới đây.

Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE) 
Cao ốc Diamond Plaza 
34 Lê Duẩn, lầu 8 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Những đương đơn muốn xin Thư Vận Chuyển phải đến trực tiếp văn phòng ICE để dể được hướng dẫn và biết thêm thông tin.

Trả lại thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)

Việc từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân là không thể thu hồi. Một cá nhân đã từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân sẽ phải hội đủ điều kiện một lần nữa để trở lại tình trạng Thường Trú Nhân đó. Do đó, quí vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân.

Nếu Thường Trú Nhân không muốn giữ tình trạng Thường Trú Nhân Hoa Kỳ của mình nữa và muốn trả lại Thẻ Xanh cho Chính phủ Hoa Kỳ khi đang ở Việt Nam, đương đơn cần phải hoàn tất Mẫu I-407. Nếu Thường Trú Nhân muốn xin cấp thị thực không định cư (NIV) cho mục đích lưu trú ngắn hạn ở Hoa Kỳ, đương đơn cần phải nộp mẫu I-407 cùng với Thẻ Thường Trú Nhân I-551 (Permanent Resident Card) cho viên chức lãnh sự tại thời điểm phỏng vấn xin thị thực không định cư. Tuy nhiên, nếu Thường Trú Nhân không dự định tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đương sự nên nộp mẫu I-407 cùng với Thẻ Thường Trú Nhân I-551 cho Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ vào các giờ làm việc bình thường.

Nhận Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit)

Thường Trú Nhân có kế hoạch sống ở nước ngoài 1 năm trở lên, cần phải xin giấy phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit - Mẫu I-131) trước khi rời Hoa Kỳ.  Thường Trú Nhân ở ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên và đã không xin cấp Giấy phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời Hoa Kỳ có nguy cơ mất đi tình trạng cư trú của mình.

Quý vị phải hiện diện ở Hoa Kỳ khi nộp đơn I-131 và hoàn tất các yêu cầu sinh trắc học.  Sau khi quý vị nộp đơn, Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ gửi thông báo bằng văn bản hẹn quý vị đến Trung Tâm Hỗ Trợ Nộp Đơn (Application Support Center) để tiến hành các dịch vụ sinh trắc học. Việc không có mặt tại buổi hẹn để lấy dấu vân tay và làm các dịch vụ sinh trắc khác có thể dẫn đến việc bác đơn. Quý vị phải hoàn tất cuộc hẹn sinh trắc học tại Hoa Kỳ, và cuộc hẹn này không được phép tiến hành tại bất kỳ Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Hoa kỳ nào.  Tuy nhiên, khi đã hoàn thành các yêu cầu sinh trắc, quý vị không cần có mặt ở Hoa Kỳ để chờ Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận Mẫu I-131 và cấp Giấy Phép Tái Nhập Cảnh cho quý vị. Quý vị có thể nêu trong Mẫu I-131 rằng quý vị muốn Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi Giấy phép Tái Nhập Cảnh về Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE) để nhận trực tiếp.  

Sau khi nhận được thư chấp thuận, quý vị cần đến văn phòng ICE tại Tp. Hồ Chí Minh để nhận Giấy phép Tái Nhập Cảnh.  Lưu ý rằng thời gian từ khi quý vị nhận được thư chấp thuận cho đến khi Giấy phép Tái Nhập Cảnh về đến văn phòng ICE ít nhất là 2 tuần. Nếu Giấy phép Tái Nhập Cảnh hết hạn trước khi quý vị nhận được, thì giấy này sẽ bị hủy.  Khi đến nhận, quý vị vui lòng đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh và tên đúng như tên trên Giấy phép Tái Nhập Cảnh của quý vị để xác thực.